فایل کامل بررسی عوامل موثر بر تقاضا و عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی

بررسی عوامل موثر بر تقاضا و عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی
کلمات کلیدی:تقاضا ,عدم بازپرداخت, اعتبارات کشاورزی ,بازپرداخت وام,تقاضای وام,مدل لاجیت و پروبیت,پژوهش ,مقاله ,تحقیق,پروژه ,پایان نامه,دانلود پژوهش ,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق

بخش کشاورزی نقش عمده­ای در تولید ناخالص داخلی و ایجاد فرصتهای شغلی در کشور دارد. مسلما اعتبارات بانكی نقش مهمی در توسعه این بخش دارند.در این پژوهش ابتدا به روش حداکثر راستنمایی مدل پروبیت برای بررسی عوامل موثر بر تقاضای وام برگزیده شد.از بین متغیر های مورد بررسی تحصیلات، سطح زیر کشت، پس انداز، ارزش زمین، درامد كل و بیمه مزرعه تاثیرمثبت و معنی داری بر تقاضای وام دارند. متغیرهای جنسیت، سن، سنتی بودن كشت نیز تاثیر منفی و معنی‌داری بر تقاضای وام دارند. برای بررسی بیشتر عوامل موثر بر میزان وام دریافتی توسط روشOLS محاسبه شد. از بین متغیرها مورد بررسی پس انداز، درآمد غیرکشاورزی،سطح زیر كشت و ارزش زمین، دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر میزان وام دریافتی هستند. جنسیت نیز تاثیر منفی و معنی داری بر میزان وام دریافتی دارد.

در مرحله بعد عوامل موثر بر عدم بازپرداخت وام شناسایی شد. ابتدا توسط روش حداکثر راستنمایی مدل پروبیت برای این بررسی برگزیده شد. از بین متغیرهای مورد بررسی متغیرهای بیمه، پس انداز، درآمد کل و تعداداقساط وام تاثیر مثبت و معنی داری بر باز‌پرداخت به موقع وام داشته‌اند. متغیرهای زمان انتظار برای دریافت وام، سن و درصد سهم وام از کل سرمایه نیز تاثیر منفی بر بازپرداخت وام داشته‌اند. در پایان پیشنهاد می‌شود بانك از بیمه‌نامه محصول به عنوان وثیقه استفاده كند زیرا بیمه‌نامه محصول جایگزین مناسبی برای وثیقه وام است و از جدا شدن کشاورز از زمین و تولید به علت بروز بلایای طبیعی جلوگیری می‌کند. همچنین در صورت افزایش دانش كشاورزان، توسعه فعالیت‌های کشاورزی و استفاده از فناوری‌های نوین قابل پیش بینی است.

کلید واژه: بازپرداخت وام، بردسیر، تقاضای وام، مدل لاجیت و پروبیت

فهرست مطالب

فصل­اول: کلیات

1-1- مقدمه............................................................... 1

1-2- ضرورت انجام تحقیق.............................................3

1-3- فرضیات تحقیق.............. .....................................5

1-4- اهداف مطالعه............ ..................................5

1-5- ساختار پایان نامه.......... .........................6

فصل­دوم: بررسی منابع

2-1- مقدمه................................................7

2-2- مطالعات خارجی ................................7

2-3- مطالعات داخلی............................. 16

2-4- جمع­بندی.......................................... 18

فصل سوم:مبانی نظری و متدلوژی

3-1- مقدمه.................... ..........................29

3-2- مفهوم اعتبار........................................29

3-3- طبقه بندی انواع اعتبار.......... ......................29

3-4-تسهیلات اعطایی بانک از نظر منابع مالی................................31

3-5-نقش اعتبارات در توسعه کشاورزی...................................... 35

3-6-روش اقتصاد­سنجی............. ..................36

3-7-متدلوژی.............. ....................36

3-7-1-مدل احتمال خطی............................37

3-7-2-مدل لاجیت...........................39

3-7-3-مدل پروبیت........................42

3-7-4-مقایسه مدل لاجیت با پروبیت..................44

3-7-5-اثرات نهایی..........................44

3-7-5-اثر «نموی»یا«نهایی»یك متغیر توضیحی.......................45

3-7-6- آزمونF.......................................... 45

3-8- جامعه آماری.......................47

فصل چهارم:تحلیل نتایج

4-1- مقدمه........................48

4-2-ویژگی­های شغلی،شخصیتی و مدیریتی کشاورزان مورد مطالعه.............48

4-3- بررسی عوامل موثر بر تقاضای وام............................51

4-4-بررسی عوامل موثر بر میزان وام دریافتی.....................................56

4-5-عوامل موثر بر عدم باز پرداخت وام.......................................59

فصل پنجم: جمع­بندی و پیشنهادات

5-1-جمع بندی............................ 64

5-2 پیشنهادات.......................66

منابع................................67

پیوستها...............................73

فهرست جداول

جدول 2-1 خلاصه مطالعات انجام شده..........20

جدول 3-1- تسهیلا ت اعطایی تبصره‌ای بانک‌ها بر بخشهای دولتی و غیر دولتی(بانکهای تخصصی)طی دوره 1378-1387 واحد:میلیارد ریال................32

جدول3-2- تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی بر حسب مدت زمان طی دوره 1378-1387 واحد:میلیارد ریال.............. 33

جدول3-3- تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بر حسب فعالیت طی دوره 1378-1387 واحد:میلیارد ریال............... 34

جدول 4-1- ویژگی های شغلی و شخصیتی جامعه در مورد مطالعه(به لحاظ آماری)...........50

جدول 4-2- روش حداکثر راستنمایی برای انتخاب بین مدل لوجیت و پروبیت(تقاضای وام)................. 52

جدول4-3- تخمین پروبیت به روش حداكثر راستنمایی برای بررسی عوامل موثر بر تقاضای وام..........53

جدول 4-4- تخمین به روش حداقل مربعات برای بررسی عوامل موثر بر میزان وام...............57

جدول 4-5- روش حداکثر راستنمایی برای انتخاب بین مدل لوجیت و پروبیت(باز پرداخت وام )..........60

جدول 4-6 -تخمین پروبیت به روش حداكثر برای بررسی عوامل موثر بر باز پرداخت وام.............61

فهرست نمودارها

نمودار 3-1- یک تابع توزیع تجمعی کومولاتیو(cde).............39

نمودار 3-2- توزیع‌های تجمعی پروبیت ولاجیت........................44

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود طرح توجیهی فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور:طرح توجیهی,کار افرینی,دانلود طرح توجیهی,تولید مربا,تولید ترشی,تولید خیارشور,طرح توجیهی تولید مربا,طرح توجیهی تولید ترشی,طرح توجیهی تولید خیارشور,دانلود طرح توجیهی تولید مربا,دانلود طرح توجیهی تولید ترشی,دانلود طرح توجیهی تولید خیارشور

بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران:بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران,رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های برتر پذیرفته شده ,پایان نامه رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران,بررسی رابطه بین سود اقتصادی

پیشینه و مبانی نظری راهکارهای افزایش میزان مطالعه:پیشینه و مبانی نظری راهکارهای افزایش میزان مطالعه,مبانی نظری راهکارهای افزایش میزان مطالعه,پیشینه نظری راهکارهای افزایش میزان مطالعه,پیشینه و مبانی نظری ,راهکارهای افزایش میزان مطالعه,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پاورپوینت معماری پارامتریک و گذار از اصول سنتی معماری:معماری پارامتریک و گذار از اصول سنتی معماری,پاورپوینت معماری پارامتریک و گذار از اصول سنتی معماری,دانلود پاورپوینت معماری پارامتریک و گذار از اصول سنتی معماری,معماری پارامتریک,پاورپوینت معماری پارامتریک,دانلود پاورپوینت معماری پارامتریک,گذار از اصول سنتی معماری,پاورپوینت گذار از اصول سنتی معماری,دانلود پاورپوینت گذار از اصول سنتی معماری,م

پیشینه و مبانی نظری كسب و كار الكترونیك:پیشینه و مبانی نظری كسب و كار الكترونیك

پیشینه و مبانی نظری فن آوری اطلاعات و ارتباطات وکاربردهای فراوان آن در صنعت:پیشینه ومبانی نظری فن آوری اطلاعات وکاربردهای فراوان ان در صنعت,مبانی نظری فن آوری اطلاعات وکاربردهای فراوان ان در صنعت,پیشینه نظری فن آوری اطلاعات وکاربردهای فراوان ان در صنعت,پیشینه ومبانی نظری, فن آوری اطلاعات وکاربردهای فراوان ان در صنعت,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پاور پوینت سرخپوستان آمریکا و زندگی با طبیعت (انسان،طبیعت، معماری):پاورپوینت سرخپوستان آمریکا,تحقیق انسان، طبیعت,انسان، طبیعت، معماری,پاورپوینت انسان طبیعت,معماری آزتک اینکا

پاورپوینت دکوراسیون اتاق خواب:دکوراسیون اتاق خواب,پاورپوینت دکوراسیون اتاق خواب,دانلود پاورپوینت دکوراسیون اتاق خواب,نور در اتاق خواب,پاورپوینت نور در اتاق خواب,دانلود پاورپوینت نور در اتاق خواب,چیدمان اتاق خواب,پاورپوینت چیدمان اتاق خواب,دانلود پاورپوینت چیدمان اتاق خواب,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخلی,دانلو

پاورپوینت نظریه کارکردگرایی رابرت مرتن:پاورپوینت نظریه کارکردگرایی رابرت مرتن,دانلود پاورپوینت نظریه کارکردگرایی رابرت مرتن,پاورپوینت رایگان نظریه کارکردگرایی رابرت مرتن,دانلود پاورپوینت رایگان نظریه کارکردگرایی رابرت مرتن,پاورپوینت نظریه کارکردگرایی ساختاری رابرت مرتن,دانلود پاورپوینت نظریه کارکردگرایی ساختاری رابرت مرتن,پاورپوینت کارکردگرایی چیست,دانلود پاورپوینت کارکردگرایی چ

پاورپوینت کاربرد چوب در ساختمان:دانلود پاورپوینت کاربرد چوب در ساختمان,کاربرد چوب در ساختمان,پاورپوینت چوب و ساختمان,چوب در صنعت ساختمان سازی,کاربرد چوب در معماری داخلی,پاورپوینت کاربرد چوب در ساختمان,پاورپوینت کاربرد چوب در معماری داخلی,پاورپوینت استفاده از چوب در ساختمان